Login ? Sign Up
Pinoy Culture

Alamat ng Butanding (Legend of the Whale Shark)

Noong unang panahon, may isang kinatatakutang dahil sa kanyang laki. Walang nakakaalam kung bakit siya lumaki nang ganoon. Dahil dito, walang damit nagkakasya sa kanya, kaya tinatakpan na lamang niya ang kanyang katawan ng mga dahon at pinagtagpi-tagpi balat ng katawan ng punong-kahoy.
Ngunit dahil sa mga kalamidad na dumating sa nayon, napatunayan ni Tanding kung gaano siya halaga sa mga tao.
Alamin sa kuwentong ito kung paanong ang isang mabait na higante ay naging butanding.

A long time ago, there was a man whom everyone was afraid of because of his size. Nobody knew why he grew so large. Because of this, there were not any clothes that fit him, so he covered his body instead with leaves and bits of tree bark patched together. But because of some calamities that came to the village, Tanding proved how important he was to the people. Find out in this story how a gentle giant became a whale shark.

 

Story by: Segundo D. Matias Jr.
Illustrations by: Jonathan Rañola

In Filipino and English. Ages 6 and up.

Tags: nature, legend, whale shark, rare species, endangered species, whale, underwater, animals, giant, storm, tsunami, heroic, heroism, body, body image


$8.00
Add to Favorites
Order
Share this Product
Embed Code