Login ? Sign Up
Pinoy Culture

Alamat ng Ampalaya (Legend of Bitter Gourd)

 Isang orihinal na kuwento tungkol sa alamat ng ampalaya, pinupukaw nito ang imahinasyon ng mga bata at binabalaan sila sa kasamaang dulot ng pagkainggit at kasakiman.

 

This is an original story on the legend of the bitter gourd. The story excites the imagination of children and warns them against the evil of envy and greed.


Author: Augie Rivera

Illustrator: Kora Albano

 

In Filipino and English. Ages 10 and up.

 

Theme: Food, Vegetables, Greed, Humility, Justice, Bitter gourd, Ampalaya, Diwata, Jealousy, Proper conduct, Remorse

 


Item #AH006
$8.00
Add to Favorites
Order
Share this Product
Embed Code