Login ? Sign Up
Pinoy Culture

Si Tanya, Ang Uwak Na Gustong Pumuti (Tanya, the Crow Who Wanted to be White)

Si Tanya ay isang batang uwak. Nangangarap siyang tanghalin bilang Little Princess Songbird ng Puerto Princesa. At para sa kanya, mananalo siya sa paligsahan kung magpapaputi siya, kasimputi ng mga tagak sa lawa.

Ano kayang mahalagang kaalaman tungkol sa kalikasan at kapaligiran ang nakatakdang matuklasan ni Tanya sa pagtupad niya sa kanyang pangarap?

 

 

Tanya is a little crow. She dreams of being proclaimed Little Princess Songbird of Puerto Princesa. To her, she could only win in the contest if she turns white, as white as the herons in the pond.

What could be the important learning about nature and the environment that Tanya is bound to discover in fulfilling her dream?

 

Story by: German V. Gervacio

Illustrations by: Gino G. Borja

 

 

In Filipino and English.

 

 

Tags: nature, crow, beauty contest, white, black, environment, ambition


Item #LB054
$8.00
1 Add to Favorites
Order
Share this Product
Embed Code